Mikaela Nilsson, automationstekniker

Mikaela Nilsson

Automationstekniker, Beslag & Metall.

Hur länge har du arbetat på Beslag & Metall och hur ser din bakgrund ut?

- Jag har arbetat här i 1,5 år. Dessförinnan har jag gått en ettårig utbildning i automation och Industriell IT på Växjö yrkeshögskola samt arbetat som robotoperatör på Hydro.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?

- Jag ser till att befintliga robotceller fungerar som de ska ute i produktionen och gör vissa förbättringar på dem samt projekterar och programmerar nya robotceller. Just nu håller jag på och programmerar en robotcell där mitt arbete påminner lite om att skapa ett digitalt bakningsrecept. Roboten ska hämta olika ”ingredienser” och tillverka en färdig artikel av dem. ”Recepteten” ser olika ut beroende på vad för artikel som ska tillverkas.

Mikaela Nilsson, automationstekniker
Mikaela Nilsson, automationstekniker

 

Hur går det till i praktiken?

- Som automationstekniker på Beslag & Metall arbetar vi både med nyckelfärdiga robotceller och med robotar som vi programmerar från grunden. När vi programmerar och installerar en robotcell inleds arbetet med möten där vi diskuterar vad det är för artikel vi ska göra och hur det ska gå till. Sedan börjar jag rita upp hela robotcellen med robotar och all kringutrustning i ABB:s eget program, RobotStudio. Därefter testkör jag roboten i programmet och gör eventuella justeringar. När allt funkar som det ska beställer vi delar och sedan kan vi börja bygga upp, testköra och trimma in roboten. Denna process, från de inledande mötena till testkörning, tar flera månader.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Som automationstekniker får jag både programmera och se det faktiska resultatet av mitt arbete. Det är riktigt häftigt att efter långa perioder framför datorn gå ut i produktionen och se den fysiska robotcellen arbeta efter det program som jag har gjort i datorn.

Mikaela Nilsson, automationstekniker
Mikaela Nilsson, automationstekniker
Mikaela Nilsson, automationstekniker
Mikaela Nilsson, automationstekniker
Mikaela Nilsson, automationstekniker

Kontakt

Njudungsgymnasiet, Vetlanda kommun
Besöksadress: Norrvägen 6
Postadress: 574 80 Vetlanda
njudungsgymnasiet@vetlanda.se

Teknikcollege_logotype-genomskinlig
Verifierad av MonsterInsights