Om utbildningen

Njudungsgymnasiet är arrangör av utbildningen Verktygsteknik och de olika utbildningsvägarna. Utbildningen är förankrad i näringslivet och flera moment sker tillsammans med personal från företagen. Praktik och APL genomsyrar hela utbildningstiden. Efter godkänd utbildning kan du få en yrkesintroduktion med lön eller bli anställd beroende på hur läget är i företagen. En yrkesintroduktion innebär att företaget arrangerar en vidareutbildning åt dig. Utbildningen är certifierad inom Teknikcollege. 

Skarmklipp

Utbildningsvägar mot Verktygsteknik

Utbildningsvagar-2

Utbildningsväg Teknikprogrammet

Du gillar teknik och väljer Teknikprogrammet. Genom kursen Produktionsutrustning i årskurs 1 får du intresse för tillverkningsindustrin och väljer inriktning Produktionsteknik till årskurs 2. Här får du fler kurser både mot trä- och metallindustrin. Förutom kunskap om tillverkande maskiner får du även lära dig att rita i CAD och programmera styrsystem för robotar. I årskurs 2 och 3 får du praktik och kanske feriejobb i något företag. Då blir du fascinerad av området verktygsteknik och söker det 4:e året på Njudungsgymnasiet. Under det året blir du anställningsbar Gymnasieingenjör och gör bland annat ett större utvecklingsarbete på någon verktygsavdelning.

024A7845
024A5648

Utbildningsväg Industritekniska programmet

Du gillar att meka med verktyg och vill kunna få ett jobb direkt efter gymnasiet. Därför väljer du Industritekniska programmet. Tillverkning i metall är din grej så du väljer inriktning Produkt- och maskinteknik - metall som är den enda gymnasieutbildningen där man hinner med tillräckligt många kurser i manuell och datorstyrd produktion, verktygskunskap osv för att kunna bli anställningsbar inom verktygsteknik. Kontakten med verktygsavdelningarna kan börja redan i årskurs 2 genom 7 veckors APL samt kanske feriejobb. Går du vidare med en APL inom verktygsteknik även i årskurs 3 kommer företagen att lära känna dig ordentligt.

Utbildningsväg Komvux Industri Påbyggnad - Verktygsteknik

För dig som har gymnasieexamen eller fyller 20 år finns Komvux Industri Påbyggnad - Verktygsteknik som en väg in mot området verktygsteknik. Du behöver grundkunskaper motsvarande Komvux Industri grund för att kunna börja med verktygskonstruktion. Den kan du ha skaffat dig genom gymnasieutbildning tex på Industriprogrammet eller genom yrkeslivet om du inte har gått utbildningen. Våra lärare kan validera dina kunskaper och vid behov erbjuds kompletteringskurser som du börjar 2 veckor innan ordinarie kursstart vilket vi ordnar ett upplägg för. Du läser utbildningen tillsammans med elever från 4:e året.

024A5714

Framtidens utbildning

Även skolan blir mer flexibel, smart och uppkopplad. Du studerar industrirelevanta kurser och använder moderna maskiner och teknik med stark koppling till dagens och framtidens industri. Genom praktiska kurser både i skolan och i företagen förbereds Du för framtidens arbetsuppgifter.

02-1

3D-teknik 

Verkligheten är 3-dimensionell, modeller av verkligheten bör därför också vara det. Idag finns den datorkapacitet som krävs för att rita, visualisera och simulera i 3D. Även maskiner som printers och CNC kan jobba i 3D. En 3D-printer kan till och med skriva ut i verktygsstål.

 

03

Produktutveckling 

Arbetet med att ta fram ett verktyg som tillverkar en önskad produkt omfattar många olika kompetenser och bedrivs ofta i projektform. Därför får du jobba i sådana projekt inom utbildningen. När produkter börjar produceras ska de mätas, testas och vidareutvecklas vilket du också får prova på.

 

01-1

Manuell produktion 

Det är bra att börja från grunden när man vill lära sig något nytt. Du blir bättre på att programmera maskiner om du själv kan svarva, fräsa, borra, slipa och så vidare. En grundläggande praktisk verktygskunskap förutsätts i alla tillverkningsföretag. 

 

04-1

Datorstyrd produktion

Idag finns det många programmerbara maskiner i industrin. Inom verktygsteknik är det främst svarvar, fräsar och gnistmaskiner som du behöver behärska. Programmeringen kan ske antingen direkt i kod eller genereras från CAD-ritning i ett CAM-program.

Översikt tekniska kurser

Teknikprogrammet

Kurser
Teknik 1
Produktionsutrustning 1, 2
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktutveckling 1
Datorstyrd produktion 1
CAD 1, 2
Robotteknik
Gymnasiearbete

Teknikprogrammet 4:e året

Kurser
Gymnasieingenjören i praktiken
CAD specialisering
Produktionsfilosofi 1
Teknik specialisering – datorstyrd produktion 2, 3
Materialteknik
Teknik specialisering – verktygskonstruktion pressverktyg
Industriella produktionsmetoder
Examensarbete

Industritekniska programmet

Kurser
CAD/CAM
CAD 1, 2
Datorstyrd produktion 1, 2, 3
Gymnasiearbete (APL)
Industritekniska processer
Materialkunskap 1
Människan i industrin
Produktionskunskap 1, 2
Produktionsutrustning 1, 2, 3
Produktutveckling 1
Tillverkningsunderlag
Verktygskunskap

Komvux Industriutbildning

Industri BAS Yrkespaket

Industri BAS

Kurser
Allmän automationsteknik
Avhjälpande underhåll 1
Datorstyrd produktion 1
Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1, 2
Industri Verktygsteknik yrkespaket
Kurs
CAD/CAM
CAD specialisering
Datorstyrd produktion 2, 3
Materialkunskap 1
Produktionskunskap 2
Produktutveckling 1
Teknik specialisering – verktygskonstruktion i företag
Tillverkningsunderlag 1
Verktygskunskap

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen och vilken utbildningsväg som passar just dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

torbjorn_ahnell

Torbjörn Ahnell

Projektledare/Lärare
torbjorn.ahnell@vetlanda.se

anders_svensson

Anders Svensson

Lärare metall TE4/Vux
anders.svensson1@vetlanda.se

Kontakt

Njudungsgymnasiet, Vetlanda kommun
Besöksadress: Norrvägen 6
Postadress: 574 80 Vetlanda
njudungsgymnasiet@vetlanda.se

Teknikcollege_logotype-genomskinlig
Verifierad av MonsterInsights