Njudung Tooling

Någon gång under senare hälften av höstterminen organiserar vi större delen av utbildningen för TE4/Vux som ett projekt i företagslika former. Från och med läsår 2022/23 kallas denna verksamhet Njudung Tooling. Uppdrag kommer in från externa kunder eller internt från TeknikCollege. Eleverna får genom detta ett utökat eller till och med eget ansvar för allt som behövs för leverans i rätt tid med rätt kvalitet. Det innefattar till exempel planering, kompetensutveckling, inköp och tillverkning. 

Även marknadsföring ingår i Njudung Tooling. Deltagande vid mässor och informationstillfällen samt ansvar för Instagramkontot Verktygstekniker. Det blir en hel del resor och för detta ändamål finns en 9-sitsig elbuss som dock alltid körs av en lärare. Verksamhetens slutresultat redovisas av eleverna sista dagen innan påsklovet inför en inbjuden publik.  

20230310_112931

3D-print

Additiv tillverkning är redan en etablerad teknik i många branscher. Antalet tillgängliga material har ökat och idag ingår även verktygsstål. Njudung Tooling behöver bevaka utvecklingen samt tillämpa tekniken själva. Till höger syns maskinparken - två Prusa och en Creator 4. Enkla maskiner men väldigt kompetenta och kan användas till mycket prototypande, tester i syfte att lära sig beredning samt det oundvikliga privata undersökandet. En samarbetspartner gällande omvärldsbevakning är 3Dverkstan.  

prusa
verktygsprojekt

Verktygsprojekt

Lärarna bildar både styrgrupp och beställare för Njudung Tooling. Det innebär att vi förväntar oss regelbundna status uppdateringar samt att vi kan lägga in kunduppdrag i verksamheten. Ofta kommer dessa från företag. Utöver det kan Njudung Tooling få in uppdrag själva tex genom sin egen projektledare eller marknadschef. Under vårterminen ska det alltid finnas större verktygskonstruktioner. Planering och verifiering sker enligt branschens kvalitetssystem. Verktyget ska kunna provköras i vår egen hydraulpress vilket begränsar utbudet till stans-, bock- och klippverktyg. Gärna i följd. Vid redovisningen av Njudung Toolings verksamhet erbjuds publiken en demonstration vid pressen.

Examensarbete

Vid påsk och 10 veckor framåt arbetar Njudung Toolings medarbetare individuellt i varsitt verkligt företag. Placeringen görs redan innan höstlovet efter en serie studiebesök och eventuellt ansökningsförfarande om flera elever konkurrerar om en plats. Både höst- och sportlov är eleven i sitt företag för att lära känna verksamheten samt börja skissa på ett eller flera större egna projekt som bildar Examensarbetet. Ingenjörsmässigt skriven rapport (för TE4) som redovisas muntligt under högtidliga former inför inbjuden publik. Applåder, blommor, stipendium 20000 kr till alla som gjort bra ifrån sig och egen studentlunch i matsalen. Resten av skolan har redan slutat. Mycket stolthet och glädje😃

Skarmklipp2

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen och vilken utbildningsväg som passar just dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

torbjorn_ahnell

Torbjörn Ahnell

Projektledare/Lärare
torbjorn.ahnell@vetlanda.se

anders_svensson

Anders Svensson

Lärare metall TE4/Vux
anders.svensson1@vetlanda.se

Kontakt

Njudungsgymnasiet, Vetlanda kommun
Besöksadress: Norrvägen 6
Postadress: 574 80 Vetlanda
njudungsgymnasiet@vetlanda.se

Teknikcollege_logotype-genomskinlig
Verifierad av MonsterInsights